ENGLISH Elisabeth Sunee Rathke, Elli, is born August 10th 1976 at Ullevål Hospital in Oslo. She is the daughter of Dee Pornthip Rathke (born 1953) and Lars Rathke (born 1947). In the early seventies, Lars meets Dee while on leave from a Norwegian merchant vessel in Bangkok. They fall in love, he signs off the ship and stays on in Thailand for nearly two years. The couple then marries and moves to Norway. Lars takes up again hos law studies and practices as a lawyer from the end of the seventies. Dee has no formal education, but finds work as a shop attendant. In 1978, two years after Elli’s births, her sister, Anne Toey Rathke is born. The family at this time lives in three-room flat in Lambertseter, a suburb built in the fifties to cater for the rapidly increasing population in Oslo. Family life includes regular trips to Thailand. Dee speaks Thai only with her daughters, hence both girls are fluent in both Norwegian and Thai. In 1982 the family moves to a house at the adjacent Nordstrand area. Elli’s childhood are characterized by her father’s liberal view on life, and her mother’s Buddhist perspectives. In some areas her parents have conflicting views, on other areas their opinions are surprisingly similar. Dee teaches both her daughters to be good Buddhists, emphasizing a sound state of mind and the importance of karma. Dee’s approach to life is pragmatic; in her Buddhism any fault can be corrected through positive actions. Elli carries many of her mother’s perspectives further in life, though not all. At the age of thirteen, Elli starts karate. Late in her teens she competes on a national level. Later in life, she maintains her techniques and fighting skills. In one incident in her late teens Elli grows more aware of her Thai half. She sees things differently than many of her peers. Among her closest friends, this is no problem, but in encounters with other teenagers she and her sister experience racist remarks, not least for their ‘mixed’ looks. During Elli’s last year in junior high school, a gang of girls plots to beat her up. Eli grows tired of the repeated harassment and beats three of them up severely. The girl’s parents report her to the police, and Elli gets a mild caution, claiming self defence. Elli’s closest friend from high school is Jenny, whom she still has contact with. Elli finishes High School at Nordstrand. The summer of 1996 brings a tragedy to the Rathke familiy: Elli’s little sister Anne Toey Rathke is murdered. At the time of the tragedy Elli is 19. Her sister’s murder marks Elli for life, and influences her choices and priorities later in life. Elli reacts with silence and antisocial behaviour after her sister’s funeral. She concentrates heavily on her karate skills. After six months, to her mother and father’s surprise, she enrolls for law studies. Her best friend Jenny starts social anthropology. For a year Elli is in a relationship with her fellow student Arne Borre. The relationship with Borre, who quickly shows signs of being a conservative, posh guy, ends when Elli and Jenny decides to pause studies in favor of a trip to France. They stay a year, Elli as a consequence speaks decent French. When she returns, the investigation into her sister’s murder is still fruitless. At home, her parents struggle. In periods Lars buries himself in work, other periods he just disappear for days. He also has periods of heavy drinking. Finally Dee feels she cannot trust him anymore and asks him to move out. A year later Lars dies in a speeding accident with his car. In 2002 Elli starts as police prosecutor. The work constantly reminds her of the unsolved murder on her sister. During her first years as a police prosecutor, she meets Mikael Sparre of the undercover unit. They click, move in together and gets a dog, Zenith, a Rhodesian Ridgeback. When the relationship ends a couple of years later, Elli keeps Zenith. She has no contact with her ex, who returns to Tromsø soon after. Elli is drawn towards the investigations more than the court procedures, and after a while moves on to become head investigator. She also undertakes an ambitious amount of extra courses and continued police education. To her mother’s despair Elli stays with the police, leaving her lawyer career. In 2010 Elli investigates a serial killer in Oslo. Her police partner, Investigator Bent Harr, is killed during the case. Jan Nereng, Elli’s current sidekick, replaces Harr.
NORSK Elisabeth Sunee Rathke, Elli, er født 10. august 1976 på Ullevål sykehus i Oslo. Hun er datter av Dee Pornthip Rathke (f. 1953) og  Lars Rathke (f. 1947). På landlov fra et norsk lasteskip tidlig på syttitallet treffer faren Ellis mor i Bangkok. De forelsker seg, han mønstrer av skipet og blir værende i Thailand i nærmere to år. Foreldrene gifter seg og flytter så til Norge i 1974. Lars Rathke gjenopptar jusstudiene og praktiserer som advokat fra slutten av 70-tallet. Ellis mor har ingen formell utdannelse og jobber i butikk. Elisabeth Sunee Rathke Blir født i 1976, søsteren Anne Toey Rathke to år senere. Familien er på dette tidspunktet etablert i en blokkleilighet på Lambertseter. Barndommen preges av hyppige ferier til Thailand. Moren Dee snakker kun thai med barna hjemme, og Elli og søsteren lærer derfor språket flytende. I 1982 flytter familien til en enebolig på Nordstrand. Ellis barne- og ungdomsår preges av farens liberale livsperspektiv, og morens buddhistiske. På noen områder står foreldrene i sterk kontrast til hverandre, på andre områder er de forbausende like. Dee innprenter hos Elli og Anne at det å være en god buddhist først og fremst er en sinnstilstand som ville føre til riktige ord og gjerninger. Og god karma. I Dees buddhisme kan alt rettes opp, men det ville ta tid, avhengig av karmabalansen. Dee har en svært pragmatisk tilnærming til verden rundt seg. Dette livsperspektivet har smittet over på Elli. Elli starter med karate i trettenårs-alderen, konkurrerer på nasjonalt nivå senere i tenårene og holder denne ferdigheten levende videre i livet. Mot slutten av barneskolen, og i ungdomsskoleårene, blir Elli mer bevisst på at den thailandske halvdelen hennes gjør at hun kan se ting på andre måter enn vennene. I den nære vennegjengen er dette ikke noe problem, men i møte med andre opplever både hun og søsteren slengbemerkninger og kommentarer – ikke minst for utseendet. Det siste året på ungdomsskolen legger en jentegjeng Elli for hat. Gjentatte ganger forsøker de å ”ta henne”, inntil Elli går lei trakasseringen og banker opp tre av dem. Foreldrene til jentene anmelder Elli, og ber politiet kontakte barnevernet, men saken avsluttes da det framkommer at Elli handlet i selvforsvar. Nærmeste venninne i ungdomstiden er Jenny, som hun fortsatt har jevn kontakt med. Elli fullfører videregående på Nordstrand. Sommeren 1996 inntreffer en tragedie som skal endre familien: Ellis lillesøster Anne Toey Rathke blir drept. Da er Elli 19 år. Denne hendelsen preger Elli videre i livet, og påvirker hennes valg, tanker og gjerninger. Elli er innesluttet og konsentrere seg mye om trening i tiden etter Annes begravelse. Etter et halvt år begynner hun, til moren og farens stolthet, på jus. Bestevenninnen Jenny studerer sosialantropologi. I et par års tid har hun et lengre forhold til medstudenten Arne Borre. Forholdet til Borre, som viser seg å være en konservativ karrierejurist, tar slutt da Elli og Jenny bestemmer seg for å ta et års pause fra studiene i 1999 for å lære fransk. De oppholder seg et år i Frankrike. Etterforskningen av drapet på Anne har fortsatt ikke gitt resultater. På hjemmebane sliter foreldrene Dee og Lars etter datteren Annes bortfall. I perioder fordyper faren seg i arbeidet, i andre er han borte lenge. Han har i perioder problemer med alkohol. Moren Dee får til slutt nok og ber ham om å flytte ut. Etter vel et år alene dør faren i en bilulykke. Årsaken er for høy fart. I 2002 starter Elli som politifullmektig. Dette arbeidet gjør at tankene om det uoppklarte drapet på søsteren større plass i Ellis underbevissthet. Hun treffer samtidig en etterforsker ved uropatruljen, Mikael Sparre, som hun flytter sammen med. Sammen anskaffer de hunden Zenith, en Rhodesian Ridgeback. Forholdet ryker etter et par år, og Elli tar med seg Zenith. Hun har ikke kontakt med eksen, som flytter tilbake til Tromsø rett etterpå. Elli utviser samtidig så stort engasjement og talent for politiarbeidet at hun blir etterforskningsleder. Elli tar senere diverse kurs og etterutdanning på Politihøgskolen og blir værende i politiet heller enn å virke som advokat. I 2010 etterforsker Elli saken om Ekspresjonisten. Hennes nærmeste medarbeider, Bent Harr, blir drept i løpet av denne etterforskningen. Jan Nereng, hennes nåværende makker, kommer inn som erstatter i løpet av denne saken. Under et oppdrag i Uganda i 2011, der Elli jobber sammen med E-tjenesten, dreper hun to menn, far og sønn, i selvforsvar. Elli tar dette tungt og blir høsten 2011 satt i permisjon av sin sjef, Kurt Fjeld, som har inntatt en omsorgsrolle for sin intelligente, men ustyrlige kollega. Elli 2011: halvt norsk, halvt thai,100% politi. Buddhist light, en slags sekulær buddhist, og tviler mer enn hun tror, samtidig som hun fortsatt er sterkt preget av morens oppdragelse og filosofi. I en alder av 36 år har hun 2. Dan svart belte i karate.